Wat we doen

De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk werkt op de volgende manieren aan behoud van de Gedachteniskerk:

  • Door bekendheid te geven aan de situatie: via de website en het zoeken naar mogelijkheden voor publiciteit in lokale, regionale en landelijke media.
  • Door contact en samenwerking te zoeken met geïnteresseerden en mogelijke belanghebbende en deelnemende partijen.
  • Door contact te zoeken met lokale politieke partijen.
  • Door overleg en samenwerking met de Gemeente Rhenen.
  • Door op zoek te gaan naar potentiële investeerders, financiers en sponsoren.
  • Door het ontwikkelen van een investeringsplan en een exploitatieplan en het zoeken naar partijen voor een nog op te zetten maatschappelijke onderneming die de Gedachteniskerk succesvol kan exploiteren voor de in de statuten van de Stichting vastgelegde doelstellingen.

Heeft u belangstelling of kunt u ons helpen bij een van deze activiteiten, neem dan per E-mail contact op.
Ons Plan van Aanpak kunt u hier downloaden.