Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk

Het is gelukt!

Veel dank aan iedereen die ons op welke wijze dan ook gesteund heeft!

Gedachteniskerk in Rhenen krijgt nieuwe toekomst door unieke samenwerking

Ruim drie jaar nadat de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk – toen in oprichting – zich positioneerde als kandidaat koper voor deze bijzondere R.K. kerk in Rhenen, kan zij eindelijk opgelucht adem halen. Met erfgoedbeheerder- en ontwikkelaar Ingenious Tomorrow uit Veenendaal is het gelukt een goede partij te vinden voor de aankoop, instandhouding en verdere ontwikkeling van de Gedachteniskerk, die eind jaren vijftig door financiële bijdragen van duizenden Nederlanders gebouwd kon worden om de slachtoffers van de Slag om de Grebbeberg en alle andere de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken.
Tomorrow wordt formeel eigenaar van de Gedachteniskerk. De Stichting zal het voortouw nemen in de ontwikkeling van een herbestemmingsplan, de exploitatie faciliteren en optreden als promotor en hoeder van het gebouw. De kracht voor beide partijen zit hem juist in de samenwerking. Op deze manier rust de grote verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de exploitatie van monumentale gebouwen niet op de schouders van door vrijwilligers gerunde stichting en kunnen zij zich vooral toeleggen op het behalen van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Beide partijen hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor de Gedachteniskerk.

Wilt u een steentje bijdragen? Meld u aan via info@gedachteniskerkrhenen.nl