Over ons

Vrienden van de Gedachteniskerk Rhenen is een particulier initiatief dat is opgezet om de toekomst van de Gedachteniskerk als nationaal gedachtenismonument en als gebouw met een publieke functie veilig te stellen.

Aanleiding is de op handen zijnde sluiting van de Gedachteniskerk als kerkgebouw en de respectievelijke verkoop van het gebouw.

Initiatiefnemers zijn Ton Thiele, Ineke Kroes, Monique van de Vijver en Etienne Wildenberg. Vanuit hun betrokkenheid bij de Gedachteniskerk zijn zij een initiatief gestart om de gedachtenisfunctie van de Gedachteniskerk én de mogelijkheid voor de gemeenschap om op verschillende manieren gebruik te kunnen blijven maken van dit historische gebouw met zijn bijzondere architectuur en ligging.

Wat is er aan de hand:

Door de op handen zijnde verkoop van het gebouw door het bestuur van de parochie Zalige Titus Brandsma, de huidige eigenaar van het gebouw, is de kans groot dat het gebouw in handen komt van een particuliere eigenaar of investeerder.

Dit zou betekenen dat de hoofddoelstelling waarvoor dit naoorlogse gebouw is opgericht – het gedenken van al diegenen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid – niet of maar heel beperkt meer nageleefd kan worden.

De tweede doelstelling was de Rooms-Katholieke inwoners van Rhenen en omstreken een kerkgebouw geven waar zij hun geloof konden belijden en waar zij konden bidden voor de zielerust van de vele soldaten en burgers die in dit deel van Nederland om zijn gekomen tijdens de Duitse invasie van mei 1940, en van allen die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nu de RK kerk tijden beleefd van inkrimping, bezuinigingen en afstoting van kerkgebouwen en ook de Gedachteniskerk gesloten en verkocht gaat worden, dreigt de maatschappelijke, lokale en nationale functie van het gebouw verloren te gaan.

De initiatiefnemers – en met hen vele andere betrokkenen uit Rhenen en andere delen van Nederland – vinden dat dit niet mag gebeuren. Dit bijzondere gebouw met zijn bijzondere ligging moet zijn gedachtenisfunctie behouden en zou bovendien voor vele andere doeleinden en door vele andere doelgroepen gebruikt kunnen worden.

Inmiddels hebben zich al verschillende mensen bij ons initiatief aangesloten, onder andere van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en de Stichting Slag om de Grebbeberg

Steun daarom – op welke wijze dan ook – het initiatief Vrienden van de Gedachteniskerk om dit bijzondere gebouw te redden en als gedachtenismonument te behouden, voor algemeen en bijzonder maatschappelijk gebruik.

Kijk hier hoe u ons kunt helpen